Qtopia Queer Arts Festival Nijmegen

Nijmegen 4 - 20 oktober 2019

YETTE ROHDE

YETTE ROHDE
Categorie Expositie
Titel uit de serie ‘i fink you freaky – and i love you a lot’ 

 

Over de Kunstenaar
Rohde speelt regelmatig met mediagestuurde beeldvorming van vrouwen. Zij verbaast zich over de toenemende genderstereotypering in de media. Rohde onderzoekt in interactie met haar directe omgeving hoe zij zich hier op persoonlijk vlak toe verhoudt. In haar recente werk reikt dit thema verder, doordat zij speelt met genderexpressie en het snijvlak tussen vrouwelijk en mannelijkheid. Zo bevraagt Rohde het onderscheid tussen mannen en vrouwen, en onderzoekt zij genderrollen in het algemeen. In dit brede onderzoek, dat bestaat uit foto’s, tekeningen en grafiek, daagt Rohde zichzelf en de toeschouwer uit om verder te kijken dan de geijkte beelden van de genderstereotypering en genderrollen. Zij laat zich verwonderen over de esthetiek van de mens los van gender.

Living canvas

Rohde is een kunstenaar die van kinds af aan al naar de interactie zocht tussen verschillende materialen in het maken van beeldend werk. Zij bouwde dit verder uit door ook verschillende kunstdisciplines, zoals fotografie, theater en beeldende kunst, te combineren.

In Living Canvas komt het tot een ultieme combinatie, waarin de voor haar altijd belangrijke interactie met het model, de interactie met het publiek en het schilderen in één vorm gegoten worden. Rohde is hiermee volledig in haar element, waarmee het kunstvormingsproces zelf uitmondt in performance art. De performance wordt compleet in het eindresultaat, waarin een tweeledige cross-over plaatsvindt. Aan de ene kant een vergankelijke kunstvorm, maar door de toevoeging van fotografie met een blijvend eindresultaat. Deze combinatie resulteert in een bijzondere kruisbestuiving van 2D en 3D.

Rohde brengt haar enthousiasme dat ze haalt uit deze prachtige cross-overs over op haar publiek, die gaandeweg het vormingsproces meegenomen worden in haar unieke werkwijze van contact, interactie, expressie en herkenning.


Website & Social Media
www.yetterohde.nl

www.facebook.com/yette.rohde

Locatie  Etalage Stadhuis & Vrouwenschool  & Kunstmagazijn
Doorlopende expositie van heden tot 28 september in de vitrine van het stadhuis en daarna tot en met 14 Oktober in de Vrouwenschool, te zien samen met Marie-Louise Franssen

 

 

 

 

 

 

 

Voor beheer, statistieken en/of social media maakt deze site gebruik van cookies.