Qtopia Queer Arts Festival Nijmegen

Nijmegen 4 - 20 oktober 2019

MARY JANSSEN

MARY JANSSEN

Categorie Expositie

Titel Amorfose


Over Mary Janssen

mary janssen is beeldend kunstenaar en kunsteducator.

“Mijn fascinatie ligt in het gebied waar schoonheid, lichtheid en zwaarte elkaar treffen in interactie. Mijn werk gaat over identiteit, over worden, over cultuur, over het relationele.

In mijn werk wil ik een poëtisch beeld scheppen waarin ik grenzen bevraag en de manier waarop we onszelf relateren tot elkaar en onze omgeving. Wil ik uitdrukking geven aan ‘embodiment’ van het hier, het nu, het politieke en het persoonlijke. Het lichaam heeft hierin een speciale plek.

Ik maak multimedia installaties waarin ik meerdere media gebruik: fotografie, video, 2D werk, sculpturen. Hierin leg ik ook mijn passie voor dans en beweging.”


Over de serie  Amorfose

In hoeverre is ons gevoel van gender amorf: in beweging, veranderlijk? Voldoet het aan bestaande stereotypen? Hoe dwingend of vrijblijvend ervaren we dominerende gendercodes?

Is er sprake van een vaste kern of bepaaldheid of juist van veranderlijkheid en beïnvloeding door culturele betekenisgeving door taal en gedrag. Als het gevoel van gender afwijkt van wat je lichaam voorschrijft, hoe verhoudt zich dat dan tot het gevoel van wie je bent?

In Amorfose wil ik een ‘onduidig’ beeld weergeven. Het gevoel van man of vrouw zijn of juist je daarin anders voelen, en de perceptie van gender is vaak minder eenduidig dan de maatschappij ons doet geloven.

 

Website en sociale media

www.maryjanssen.nl

 

Locatie Extrapool

te zien op 12 oktober tijdens Discobal

En in de doorlopende expositie in Het Roze Huis

Voor beheer, statistieken en/of social media maakt deze site gebruik van cookies.